ITI Study Clubs Silesia 2020

ITI Study Club Silesia – 15.03.2020Szczegóły mog± Państwo zobaczyć tutaj

ITI Study Club Silesia – 05.06.2020 – Szczegóły mog± Państwo zobaczyć tutaj

ITI Polska – Moja Edukacja – Styczeń - Czerwiec 2020 – Szczegóły mog± Państwo zobaczyć tutaj

ITI Study Club Silesia

Dyrektor ITI Study Club: Dr n. med. Aleksander Baron

Miejsce: Katowice

Rejestracja: itisilesia@gmail.com


KOSMO DENTAL CLINIC S.C.
Dr n. med. Aleksander Baron
Centrum Stomatologii i Implantologiiy
Plac Piłsudskiego 9
44-100 Gliwice
Tel. 32-307-2000
a.baron@kosmodental.pl
www.kosmodental.pl