ITI Study Clubs Poznań 2020

ITI Study Club Poznań – 01.02.2020Szczegóły mog± Państwo zobaczyć tutaj

ITI Study Club Poznań – 03.04.2020 – Szczegóły mog± Państwo zobaczyć tutaj

ITI Polska – Moja Edukacja – Styczeń - Czerwiec 2020 – Szczegóły mog± Państwo zobaczyć tutaj

ITI Study Club Poznań

Dyrektor ITI Study Club: Dr Małgorzata Andrzejewska

Miejsce: Poznań

Rejestracja: m.andrzejewska@credus.clinic


Credus Clinic
ul. Dolna Wilda 6
61-552 Poznań

ITI Study Club Poznań

Dyrektor ITI Study Club: Dr Hanna Sobota

Miejsce: Poznań

Sobotadent
Dr Hanna Sobota
ul. Iwaszkiewicza 3
60-461 Poznań
www.sobotadent.pl

ITI Study Club Poznań

Dyrektor ITI Study Club: Dr Marzena Wyganowska-¦wi±tkowska

Miejsce: Poznań