ITI Study Clubs

Platforma wymiany wiedzy na temat najnowszych metod leczenia w dziedzinie implantologii stomatologicznej.Czym jest ITI Study Club?

ITI Study Clubs stanowią lokalny kanał komunikacji, który pozwala na wymianę informacji na temat ostatnich osiągnięć w implantologii stomatologicznej oraz omawianie i dzielenie się doświadczeniami klinicznymi. W ramach każdego ITI Study Club organizowane są 3-4 spotkania w roku. Takie spotkania w niewielkich grupach dają możliwość prowadzenia dyskusji na temat różnych aspektów planowania leczenia, procedur, postępowania w przypadkach komplikacji, czy też na temat zarządzania praktyką. ITI Study Clubs są wspaniałą okazją, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniami w przyjaznej, pełnej zaufania atmosferze. Członkowie ITI uczestniczą we wszystkich spotkaniach bezpłatnie, natomiast pozostałe osoby mogą uczestniczyć w dwóch spotkaniach w charakterze gości.


Jak dołączyć do ITI Study Club?

Spotkania ITI Study Club są organizowane 3-4 razy do roku. Wystarczy jedynie skontaktować się z jednym z Dyrektorów ITI Study Club, aby dowiedzieć się kiedy planowane jest następne spotkanie. Otrzymają wówczas Państwo zaproszenie do uczestnictwa jako gość. Bezpłatny udział w charakterze gościa jeśli możliwy w dwóch spotkaniach. Następnie zostaną Państwo zaproszeni do rejestracji jako członkowie ITI, co pozwoli na kontynuowanie bezpłatnego uczestnictwa w ITI Study Club, jak również na korzystanie z wielu innych przywilejów członkostwa ITI.